Takdir


main_20111003163525




Pada akhirnya, takdir menuntun kita, ke arah yang berlawanan


No comments