Kotak Warna: Melebur

Tuesday, September 25, 2012

Melebur

Aku menikmati ketika detak jantungku melebur bersama denyut nadimu

4 comments: