Melebur

Aku menikmati ketika detak jantungku melebur bersama denyut nadimu

4 comments